Browsing Category

رسانه

10 posts
کارگاه تولید محتوا

کارگاه تولید محتوا درست همان‌طور که باید

از چندماه پیش، ایده‌ی برگزاری کارگاه تولید محتوا به سرم زد و تا آن‌جا که در اندازه‌ی توان و سوادم بود، روی محتوا و شیوه‌ای ارائه‌اش تأمل کردم. این‌جا، شرحی مختصر بر این کارگاه ۸ ساعته نوشتم.

جنایت یا حمایت؟

 امروز یه ویدئو به شکل گسترده توی سوشیال های مختلف شیر شد. در واقع یک سری هنرمند نام‌آشنا…

هنر کیفیتِ ارائه

سیگار چیز خیلی بدیه، برای سلامتی مضره و اصلی ترین عامل سرطان هست . این جمله رو همه‌ی…