باهم‌خوانی

باهم‌خوانی و جمع‌خوانی کتاب، اتفاق تازه‌ای نیست. گروه‌های بسیاری به شیوه‌هایی مختلف، کتابی را با هم خوانده و درباره‌اش گپ زده‌اند. مستقل از شیوه‌ی باهم‌خوانی، این سبک از «کتاب خواندن» به درک بهتر مضمون کتاب‌ها و گسترش فهم‌مان کمک می‌کند.

از بهمن سال ۱۴۰۰، باهم‌خوانی ما آغاز شد و امید دارم که بتوانیم هر ماه، یک کتاب را با هم بخوانیم. به موازات خواندن گروهی سعی می‌کنم درباره‌ی کتاب آن دوره و حواشی‌اش بنویسم.


چه کتاب‌هایی می‌خوانیم؟

عموما کتب غیرداستانی و عمومی. کتاب‌ها را من پیشنهاد می‌کنم و با کمک دیگر همراهان باهمخوانی یکی را انتخاب می‌کنیم. در انتخاب کتاب، چهار معیار دارم:

  • خودم قبلا آن‌را خوانده باشم و به نظرم مفید آمده باشد
  • حجم بالایی نداشته باشد
  • تخصصی و محدود به مخاطبانی محدود نباشد
  • ناشر، مولف و مترجم معتبری داشته باشد

چطور می‌خوانیم؟

آرام و سلانه! هر هفته نهایتا ۶۰ صفحه می‌خوانیم و به موازات مطالعه، درباره‌ی آن تکه از کتاب گپ می‌زنیم. گفتگوی‌مان از طریق یک گروه تلگرامی پیش برده می‌شود و همه می‌توانند درباره‌ی برداشت‌تان صحبت کنند.


چطور به باهمخوانی بپیوندیم؟

کافی‌ست عضو گروه تلگرامی باهمخوانی شوید. الزامی به خواندن هر کتاب نیست و اگر فرصت و یا تمایل‌اش را نداشتید، می‌توانید صرفا گفتگوها را دنبال کنید.


کتاب‌های باهم‌خوانی