تئاتر

4 نوشته

اگر مصرف کننده‌ی مستمر هنر نباشیم، عموما تعبیری غیرواقعی نسبت به ماهیت اصلی اون در ذهن‌مون شکل می‌گیره. هنر، چیز جذابیه! کمک می‌تونه تحمل دنیا راحت‌تر بشه و حتی باعث میشه یه جاهایی دوستش داشته باشیم. پراکنده نویسی‌های من درباره‌ی شاخه‌های مختلف هنری مثل موسیقی، تئاتر، سینما و غیره در این بخش جمع خواهد شد.